Tulosta

Osta oikein -laskuri helpottaa siivouksen kilpailuttamista

Nopea, helppokäyttöinen, riittävän tarkka - ja lisäksi ilmainen. Näillä sanoilla kiittelee isännöitsijä Kaisa Kettunen Osta oikein -laskuria, joka on Suomen Siivousteknisten liiton (SSTL) ja Atop-Tieto Oy:n kehittämä apuväline asuinkiinteistöjen yleisten tilojen siivousten kilpailuttamiseen.

Osta oikein -laskuri on isännöitsijöille ja taloyhtiön hallitusten jäsenille oiva työkalu. Se antaa viitteen siitä, mitä kohteen siivous keskimääräisin hinnoin maksaa ja miten paljon siihen kuluu aikaa. Tietopankki sisältää paljon muutakin kuin pelkän laskurin, muun muassa tarjouspyyntömallin ja puhtaustasokuvaukset.

– Kokemukseni laskurista ovat myönteiset. Koska olen ollut isännöitsijänä verrattain lyhyen aikaa, minulle ei ole ehtinyt karttua hintatuntumaa. Laskuri antaa vertailupohjan, sillä voin laskea muutamassa minuutissa ovatko saapuneet tarjoukset keskimääräisen hintatason kanssa linjassa, Kettunen toteaa.
 
Hintojen vertailu kätevää

Osta oikein -laskurin kehitystyössä tiiviisti mukana ollut SSTL:n hallituksen jäsen Tuula Aalto kertoo, että ajatus siivouksen kilpailuttamisen helpottamiseksi suunnittelusta laskurista lähti liikkeelle pari vuotta sitten.

Hän kertoo esimerkin isännöitsijästä, joka pyytää tarjousta viideltä ei palveluliikkeeltä, joista kaksi on isoa valtakunnallista ja kolme paikallista yritystä. Tarjouksen pohjana on kohteen työohjeet.

Vastauksissa siivouspalvelujen hintahaitari liikkuu 280 eurosta 1 100 euroon kuukaudessa.

– Oletettavasti hinta ratkaisee ja taloyhtiö valitsee edullisimman vaihtoehdon. Mutta herää kysymys, millaista siivousta sillä saa. Kun isännöitsijällä on tällaisessa tilanteessa käytössään ”kättä pidempää” eli Osta oikein -laskurin laskelma, hän voi perustellusti esittää kysymyksen, minkä tasoista siivousta on edullisimmassa vaihtoehdossa luvassa ja mikä kalleimmassa tarjouksessa on ylivertaista muihin verrattuna.

Tästä on käytännön kokemusta myös isännöitsijä Kaisa Kettusella Kiinteistöpalvelu Isotalo Oy:stä.

– Viime kesänä pyysin palveluntarjoajalta kolmen talon siivouksesta tarjousta. Kyse oli kesälomantuurauksesta. Kahdesta talosta tarjous meni ihan nappiin. Kolmannen talon kohdalla hinta pompsahti huomattavasti korkeammalle kuin laskurin antama hinta. Neuvottelimme siitä, ja hinta putosi alaspäin.

Laskurilla halutaankin vaikuttaa siihen, ettei palvelua ylihinnoitella. Kolikon toinen puoli on, ettei työtä tehtäisi myöskään liian halvalla. Se ei ole kenenkään edun mukaista.

– Siivouksen laiminlyönneillä on kauaskantoiset seuraukset muun muassa materiaalin kunnon huonontumisena, jolloin voidaan joutua mittaviin ja kalliisiin perusparannustöihin. Siivouksen oikea hinnoittelu koskettaa kaikkia talon asukkaita, Aalto muistuttaa.

Osta oikein -laskurin tietopankki tarjouspyyntömalleineen helpottaa paitsi hintavertailua taloyhtiöissä myös tarjousten laskemista siivousliikkeissä.

– Siivousliikkeiden saamat tarjouspyynnöt saattavat olla kovin erilaisia. Kun toisessa kuvaillaan kirjeitse hyvinkin yksityiskohtaisesti siivouskohteet ja annetaan työohjeita, niin toinen tarjouspyyntö voi olla lyhyt sähköpostiviesti, jossa kerrotaan lyhykäisesti tarvittavan perussiivousta kolme kertaa viikossa. Siivousliikkeissä näihin vastaaminen on hyvin haasteellista. Lopputuloksena on, että tarjouspyynnön lähettäjä saa kirjavia vastauksia, jotka eivät ole vertailukelpoisia, Aalto kuvailee.

Hintatiedot viitteellisiä

Nettiosoitteesta www.siivoussektori.fi/ löytyvä Osta oikein -laskuri laskee eri siivoustaajuuksille ja laaduille työmäärän, kustannukset sekä tunnuslukuja. Laskenta perustuu Atop-Tieto Oy:n siivoustietopankkiin, jonka työmäärät pohjautuvat työntutkimuksiin. Yritys huolehtii myös tietojen päivityksestä.

Palvelun käyttäminen on vaivatonta. Sivuston avauduttua kirjoitetaan lomakkeeseen oma nimi, puhelinnumero ja yrityksen nimi niille varatuille kohdille. Sen jälkeen pystyy tallentamaan niin laskurin tiedot kuin puhtaustasokuvauksetkin omalle koneelle.

Tuula Aalto esittelee, miten helppoa ja yksinkertaista Osta oikein -laskuria on käyttää.

Esimerkkitapauksessa laskuri laskee porrashuoneiden sekä taloyhtiön yhteisten tilojen viitteelliset siivouskustannukset. Kirjautumisen jälkeen laskuriin syötetään yhden porrashuoneen tiedot. Laskuriin merkitään tarvittavat luvut, esimerkiksi tuulikaapin, sisääntuloaulan, hissin, nousujen, tasanteiden ja isojen tasanteiden kappalemäärät. Sisääntuloaulan ja välitasanteiden kohdalla on valittavana muutama vaihtoehto niiden koon mukaan.

 Kun luvut on merkitty laskuriin, se ilmoittaa yhden porrashuoneen neliömäärän.

 Tämä luku kerrotaan porrashuoneiden varsinaisella määrällä. Sen jälkeen ovat vuorossa taloyhtiön yhteiset tilat, kuten pyykkitupa ja kellarikäytävät.

Laskuri tekee neliömäärän perusteella yhteenvedon. Siitä selviää työhön kuluva aika sen mukaan halutaanko edustavan, hyvän, tyydyttävän vai välttävän tasoista siivousjälkeä. Laskuri ilmoittaa mitkä ovat kunkin vaihtoehdon mukaiset keskimääräiset siivouskustannukset tunnissa, viikossa, kuukaudessa ja vuodessa. 

Tuula Aalto korostaa, että laskuri antaa viitteellisen tiedon ja summan siitä, mitä palvelu maksaa. Lisäksi on muistettava, että Osta oikein -laskuri laskee ylläpitosiivouksen kustannukset, joten niihin eivät sisälly perussiivous ja hoitotoimenpiteet.

Kuinka paljon Osta oikein -laskuria käytetään, siitä ei ole tietoa. Laskuri on käyttäjälleen ilmainen, eikä rekisteröitymisistä pidetä lukua. Isännöitsijöiden ja taloyhtiöiden lisäksi laskurin palveluja hyödyntävät siivousliikkeet.