Tulosta

Isännöitsijäntodistuksen sisältö muuttuu 1.7.2010

Uusi asetus isännöitsijäntodistuksesta astuu voimaan 1.7. alkaen. Taloyhtiön kunnossapitotyöt ja -suunnitelmat on jatkossa kerrottava isännöitsijäntodistuksessa entistä tarkemmin. Myös tieto siitä onko yhtiöllä yhtiökokouksen hyväksymä suunnitelma rakennusten ja kiinteistöjen kunnossapidosta ja uudistamisesta, ja mahdollisen suunnitelman pääasiallinen sisältö on asetusmuutoksen jälkeen löydyttävä todistuksesta.

Lainaosuudet entistä eritellymmin

Isännöitsijäntodistuksessa on ilmoitettava osakehuoneiston lainaosuus siten, että se kattaa kaikki ne erät, jotka maksamalla huoneiston saa velattomaksi. Tiedoissa pitäisi ilmetä koko velan tosiasiallinen määrä korkoineen ja kuluineen.

Kuntoarviot ilmoitettava

Todistuksessa tulee olla maininta yhtiössä suoritetuista kuntoarvioista ja –tutkimuksista ja muista tiedossa olevista kiinteistöä ja rakennuksia
koskevista selvityksistä ja tiedoista, jotka voivat vaikuttaa osakehuoneistojen käyttöön tai käyttökustannuksiin.

Osakehuoneiston kunto

Isännöitsijäntodistuksessa pitää myös ilmoittaa osakehuoneiston tiedossa olevista vioista, osakkeenomistajan kunnossapito- ja muutostöistä sekä siitä, onko kunnossapitovastuusta määräystä yhtiöjärjestyksessä. Tieto siitä, mistä ajankohdasta lähtien yhtiön tiedossa olevia osakkaan muutostöitä todistus koskee.

Liitteet

Isännöitsijäntodistukseen on liitettävä viimeksi laadittu ja vahvistettu tilinpäätös, toimintakertomus, talousarvio ja, jos yhtiössä on oltava tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja, yhtiölle annettu tilintarkastuskertomus ja toiminnantarkastuskertomus, sekä pyydettäessä yhtiöjärjestys.

Tilaajan pyynnöstä isännöitsijäntodistuksen voi antaa ilman yllä mainittuja tietoja kunhan mukana on tiedot energiatodistuksesta.  Tällaisesta pyynnöstä ja tietojen puuttumisesta on mainittava isännöitsijäntodistuksessa.

Muita tietoja

- Yhtiöllä oleva käyttämätön rakennusoikeus
- Tieto huoneistokohtaisen tonttiosuuden lunastamisesta
- Tiedot yhtiökokouksen jälkeen ilmenneistä korjaustarpeista
- Yhtiön pysyvässä hallinnassa olevien autopaikkojen tyypit ja lukumäärä

Vuokrausta varten kevyempi

Kun isännöitsijän todistus tilataan vuokrausta varten, ei kaikkia yhtiövastikeperuste ja -määräytymistietoja eikä lainaosuuksia ja yhtiön kunnossapitotöitä tarvitse ilmoittaa.  Tällaisesta isännöitsijäntodistuksesta on käytävä selvästi ilmi, että todistus on tarkoitettu vain vuokrausta varten ja että todistuksessa on vain osa tiedoista.

Ohjeet tulossa

Oikeusministeriö laatii tarkemmat täyttöohjeet isännöitsijäntodistukselle ennen asetuksen voimaantuloa.

Lisätietoja: www.om.fi Ajankohtaista

Yhteystiedot

Kiinteistöklubi Oy
Pisteenkaari 4
03100 Nummela

p: 09 - 2238 560

Yhteistyössä

Kiinteistöposti