Tulosta

Kaukolämpö + lattialämmitys sähköllä = kallis lopputulos

Kerros- ja rivitaloissa käytetty kaukolämmön ja sähköisen lattialämmityksen yhdistelmä

Kerros- ja rivitaloissa käytetty kaukolämmön ja sähköisen lattialämmityksen yhdistelmä on osoittautunut kannattamattomaksi vaihtoehdoksi sekä asukkaan että ilmaston kannalta. Silti vielä 76 kerrostaloon sadasta asennetaan sähköinen lattilämmitys kosteisiin tiloihin, vaikka kaukolämmöllä toteutettu vesikiertoinen lattialämmitys olisi elinkaarikustannuksiltaan selkeästi edullisempi.

Asukkaan kustannukset ovat elinkaarensa aikana edullisimmillaan, kun rakennuksen lämmityksessä ei kaukolämmön ohella käytetä muita (ostettavia) energialähteitä.

Tekesin (Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus) rahoittamassa Kehittyvä Kaukolämpö -tutkimus ja kehittämishankkeessa tarkasteltiin mm. hybridilämmitystä sekä asiakkaan että yhteiskunnan kannalta.
Kerros- ja rivitalotapauksessa vaihtoehtoisista lämmitysjärjestelmistä tarkastelussa oli mukana kaukolämmitys ja kaukolämmitys yhdistettynä sähköllä toteutettuihin kahteen eri vaihtoehtoon, jotka olivat sähköinen lattialämmitys ja sähköinen tuloilman jälkilämmitys.

Puhdas kaukolämpö selkeästi edullisin

Näitä kolmea tapausta ja niiden investointi- ja elinkaarikustannuksia vertailtiin 50 vuoden elinkaarella. Elinkaarikustannus 50 vuoden aikana pelkästään kaukolämpöä hyödyntävien hyväksi oli rivitalossa 29 000 euroa pienempi kuin vaihtoehdossa kaukolämpö/sähköinen lattialämmitys. Kerrostalossa elinkaarikustannus vastaavassa vaihtoehdossa oli  80 000 euroa pienempi. Vaihtoehdossa, jossa kerrostalossa yhdistettiin sähköinen lattialämmitys ja sähköinen tuloilman jälkilämmitys kaukolämpöön, kustannukset jäivät kaukolämmön hyväksi 200 000 euroa pienemmiksi.

Sekakäyttö lisää kustannuksia ja päästöjä

Kaukolämpö on ympäristöystävällinen tapa tuottaa lämpöenergiaa, varsinkin kun se tuotetaan yhteistuotannossa sähkön kanssa. Tällöin kaukolämpöä voidaan tuottaa sähköntuotannossa syntyvällä oheislämmöllä. Lämmitykseen käytetty sähkö täytyy tuottaa erillisellä sähköntuotannolla ja usein se tehdään fossiilisilla polttoaineilla. Sähkölämmityksen käyttäminen kaukolämmityksen ohella rinnakkaisena lämmitysmuotona aiheuttaa yhdyskunnalle huomattavan lisän niin energiantuotannon kustannuksiin kuin päästöihin.

Koko tutkimus: www.energia.fi/fi/kaukolampo/kirjasto/tutkimusraportit > Hybridilämmitys kaukolämmitetyissä kiinteistöissä ja käytön ympäristövaikutukset