Töölön korttelipihoille arvoisensa korjaustapaohjeet

Helsingin rakennusvalvonta on laatinut töölöläisille taloyhtiöille ja isännöitsijöille suunnatun ohjeen, jonka avulla nämä voivat suunnitteluttaa ja kunnostuttaa taloyhtiöiden pihoja alueelle tyypillisiä arvoja ja ominaispiirteitä kunnioittaen.

Korjaustapaohjeet kattavat ensisijaisesti Etu- ja Taka-Töölön 1910–1940-luvuilla rakennettujen asuinkorttelien pihat, joiden on ollut alun perin tarkoitus palvella asukkaiden virkistäytymistä ja hyvinvointia. Jo vuonna 1908 kaupunginhallitus määräsi Töölön pihoille järjestettäväksi istutuksia, leikkikenttiä ja hiekoitettuja käytäviä kaupunginpuutarhurin antamien ohjeiden mukaisesti. Asemakaavoituksella pyrittiin luomaan laajat yhtenäiset korttelipihat.

Kadunpuoleisilla etupuutarhoilla puolestaan on tärkeä merkitys kaupunkikuvassa. Alkuperäisissä pihasuunnitelmissa istutukset ja pihojen jäsentely kytkettiin rakennusten julkisivujen symmetriaan ja koristeellisuuteen.

Pääkaupunkiseudun talvet muuttuvat nykyistä sateisimmiksi ja lämpimämmiksi

llmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo nyt pääkaupunkiseudulla muun muassa keskilämpötilan nousuna.

Tulevaisuudessa pääkaupunkiseudulla on odotettavissa nykyistä sateisempia talvia ja voimistuvia rankkasateita kesäisin. Tämä käy ilmi Helsingin seudun ympäristöpalveluiden teettämistä pääkaupunkiseudun ilmastoskenaarioista.

– Meneillään oleva maailmanlaajuinen ilmastonmuutos vaikuttaa väistämättä myös pääkaupunkiseudun ilmastollisiin olosuhteisiin, ja on jo vaikuttanutkin. Muutoksen voimakkuus riippuu ratkaisevasti kasvihuonekaasupäästöjen määrästä: mitä enemmän niitä on ilmakehässä, sitä enemmän ilmasto muuttuu, kertoo HSY:n ilmastoasiantuntija Susanna Kankaanpää.

Uusista rakennuksista lähes nollaenergiarakennuksia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksesta, joka koskee uusilta rakennuksilta vaadittavaa energiatehokkuutta. Tavoitteena on vähentää rakennusten energian käyttöä ja lisätä uusiutuvan energian osuutta rakennuksen käyttämässä energiassa.

Uusi rakennus on esityksen mukaan rakennettava lähes nollaenergiarakennukseksi, kun rakennus- tai toimenpidelupahakemus tulee vireille 1.1.2018 tai sen jälkeen.

Lähes nollaenergiarakennus tarkoittaa rakennusta, jolla on erittäin korkea energiatehokkuus ja jonka tarvitsema erittäin vähäinen energia tulee laajalti uusiutuvista lähteistä.

Asuntolainojen ja vertaislainojen sääntelyyn muutoksia vuoden 2017 alusta

Kuluttajansuojalakiin lisätään erityissäännökset asuntoluotoista sekä muista kuluttajaluotoista, joiden vakuudeksi annetaan asunto. Uudet säännökset perustuvat EU-direktiiviin. Tarkoituksena on, että ne tulevat voimaan vuoden 2017 alussa.

Luotonantajan on vertailun helpottamiseksi annettava asuntoluottoa koskevat tiedot vakiomuotoisella lomakkeella ennen luottosopimuksen tekemistä. Kuluttajalla on oikeus peruuttaa myös luotonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus 14 päivän kuluessa, kun nyt peruuttamisoikeus koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja.

Rakennuksia tyhjillään keskuksissa ja syrjäseudulla – kannattaako uutta rakentaa?

Suomessa on kansainvälisesti verrattuna huomattavan paljon asuntoja ja yritystiloja tyhjinä ja vajaakäytöllä. Uutta kuitenkin rakennetaan jatkuvasti. Mitä vanhalle rakennuskannalle kannattaisi tehdä? Arkkitehti Satu Huuhka analysoi väitöstyössään purettuja ja vajaakäyttöisiä rakennuksia.

Rakentamisen sääntely ja kehitys painottuvat uudisrakentamiseen, vaikka rakennuskanta kasvaa vain prosentin vuosivauhtia. 99 prosenttia rakennuskannasta koostuu siis jo olemassa olevista rakennuksista. Vanhempaan rakennuskantaan tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota, painottaa aiheesta väitellyt Satu Huuhka.

Uutisarkisto

Lue vanhempia uutisiamme uutisarkistossamme.

Yhteystiedot

Kiinteistöklubi Oy
Pisteenkaari 4
03100 Nummela

p: 09 - 2238 560

Yhteistyössä

Kiinteistöposti