Kosteusvaurioista merkittävä osa estettävissä oikealla käytöllä ja kunnossapidolla

Asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaamiseen käytetään Suomessa vuosittain 400 miljoonaa euroa, joka on 5 prosenttia koko korjausrakentamisesta. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK selvittivät asuinrakennusten kosteusvaurioiden korjaustoiminnan laajuuden osana Suomen asuinrakennuksen korjaustarve -tutkimusta.

VTT ja TAMK selvittivät 431 asuinrakennusten kosteusvauriotapausta, joista omakotitaloja oli 293, rivitaloja 42 ja asuinkerrostaloja 96. Otoksessa suurin edustus oli 1980-luvulla valmistuneilla rakennuksilla. Eniten kosteusvaurioita aiheuttivat lukumääräisesti putkirikot sekä laitteiden tai kalusteiden ja putkien väliset vuotavat liitokset. Toiseksi eniten vaurioita aiheuttivat virheelliset rakenteet, kuten puuttuva vedeneristys, aluskate, salaojitus tai alapohjan kapillaarisen veden nousun estävä maa-aines. Mediaanikustannukset ovat lähes riippumattomia talotyypistä, joten kosteusvauriot näyttäisivät olevan enemmän asunto- kuin rakennuskohtaisia.

Kosteusvaurio ei ole pelkästään tiettyjen riskirakennusten tai rakenteiden ongelma. Mikä tahansa asuinrakennus voi vaurioitua, mikäli yksittäisen asunnon tai koko rakennuksen hoito ja kunnossapito laiminlyödään. Hyvällä hoidolla, kunnossapidolla ja oikealla käytöllä voidaan estää merkittävä osa kosteusvaurioista tai vähentää vahingon seuraamuksia. Ehkäiseviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi putkiliitosten tarkistaminen, jääkaapin sulattaminen, pesualtaan viemäritukoksen avaaminen ja vesikourujen ja kattoviemäreiden puhdistaminen.

Korjaus- ja energia-avustuksiin tulossa muutoksia

Uusi laki asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista tulee voimaan 1. tammikuuta 2017, jolloin korjausavustusten käsittely siirtyy kunnilta kokonaan ARAan. Energia-avustuksia ei enää myönnetä.

Avustusten käsittelyä varten ARAssa otetaan käyttöön uusi sähköinen järjestelmä. Hakemuksen jättäminen on edelleen mahdollista myös paperisena.

Osakeasuntojen hinnat nousivat elokuussa

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen hinnat koko maassa nousivat 0,8 prosenttia heinäkuusta elokuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,2 prosenttia ja muualla Suomessa hinnat 0,4 prosenttia. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat koko maassa nousivat 0,8 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,7 prosenttia edellisvuodesta ja muualla Suomessa hinnat pysyivät lähes ennallaan.

Vuoden 2016 elokuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 258 euroa, pääkaupunkiseudulla 3 555 euroa ja muualla Suomessa 1 676 euroa.

RALA on kehittänyt yhteisen palautetyökalun rakennusalalle

Rakentamisen Laatu RALA ry on julkaissut uuden työkalun, jolla rakennusalan yritykset voivat pyytää palautetta yhteistyökumppaneiltaan rakennushankkeen aikana tai sen päätyttyä. Palautteen kerääminen edistää läpinäkyvyyttä ja asiakaslähtöisyyttä koko alalla.

RALA-palautteen avulla palautteen keruu on helppoa ja nopeaa, sillä palautelomake koostuu valmiista kysymyspatteristosta. Kysymykset liittyvät projektin aikaiseen toimintaan. Kysymykset on kehitetty yhteistyössä rakennusalan yritysten ja asiantuntijoiden kanssa.

STUK selvittää koulujen sisäilman radonpitoisuuksia

Säteilyturvakeskus (STUK) on käynnistänyt valtakunnallisen hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää koulujen sisäilman radonpitoisuuksia ja vähentää oppilaiden ja työntekijöiden altistumista radonille. Erityisesti lapsia kannattaa suojata radonaltistukselta, sillä radonin aiheuttama säteilyannos kertyy koko eliniän ajan ja lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Työnantajalla on velvollisuus selvittää työpaikan sisäilman radonpitoisuus, jos on syytä olettaa, että pitoisuus on korkea. Koulujen radonhankkeessa STUK muistuttaa kuntia ja yksityisiä kouluja tästä velvollisuudesta. Koulujen sisäilman radon tulee mitata aikavälillä 1.11.2016–30.4.2017, jos mittausta ei ole aikaisemmin tehty. Mittauksen kesto on vähintään kaksi kuukautta, joten mittaus tulee aloittaa helmikuun loppuun mennessä. Mittauksilla tunnistetaan ne koulut, joissa on ryhdyttävä toimiin radonaltistuksen vähentämiseksi. Hankkeeseen kuuluvat peruskoulut, lukiot ja ammattikoulut.

Uutisarkisto

Lue vanhempia uutisiamme uutisarkistossamme.

Yhteystiedot

Kiinteistöklubi Oy
Pisteenkaari 4
03100 Nummela

p: 09 - 2238 560

Yhteistyössä

Kiinteistöposti