ASO-lakiehdotus lausunnolle

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja lakiluonnoksesta asumisoikeusasunnoista (ASO). Asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteenotettava kolmas hallintamuoto.

Uudistus lisäisi ASO-asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa yhtiön asioihin. Lakiehdotuksen mukaan asukkaiden yhteistyöelimen tulisi voida jatkossa osallistua yhtiötason asioiden käsittelyyn.

Asukashallinto hyväksyisi ASO-talojen korjaus- ja rahoitussuunnitelman, hoitojärjestelmiä koskevat muutokset ja kilpailutukset sekä periaatteet käyttövastikkeiden tasaukselle.

Rakennuskustannukset nousivat tammikuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta

Tilastokeskuksen mukaan rakennuskustannukset nousivat vuoden 2017 tammikuussa 0,5 prosenttia vuodentakaisesta. Tarvikepanosten hinnat nousivat 1,2 prosenttia ja palveluiden hinnat 1,1 prosenttia. Rakentamisen työpanosten hinnat taas laskivat 0,4 prosenttia edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna.

Joulukuusta tammikuuhun rakennuskustannusten kokonaisindeksi laski 0,4 prosenttia. Työpanosten hinnat laskivat 1,3 prosenttia ja palveluiden hinnat 0,1 prosenttia. Samanaikaisesti tarvikkeiden hinnat nousivat 0,2 prosenttia.

Patoutuneen kysynnän purkautuminen voitelee asuntomarkkinoita

Suomen talouden viimeaikainen myönteinen kehitys enteilee, että asuntomarkkinoilla pitkään patoutunut kysyntä purkautuu tänä vuonna. Useat merkit viittaavat siihen, että asuntokaupan tahti kiihtyy ja kannattelee myös asuntorakentamista, todetaan Rakennusteollisuus RT:n asuntomarkkinoiden teemakatsauksessa.

Tilastokeskuksen marraskuun alustavien tietojen perusteella Suomessa aloitettiin viime vuonna arviolta kaikkiaan 38 000 asunnon rakentaminen. Asuntotuotanto on painottunut vahvasti pieniin kerrostaloasuntoihin ja kasvukeskuksiin. Kerrostaloasuntojen rakentamismäärä kokonaisuudessaan lähestyy tasoa, jolla oltiin viimeksi 1970-luvun maaltamuuton aikaan.

– Käynnissä on kaupungistumisen uusi aalto, joka edellyttääkin asuntojen merkittävää uudistuotantoa, jotta asumismenot eivät lähde hallitsemattomaan kasvuun, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomisti Sami Pakarinen sanoo.

Kiinteistömarkkinat suosivat ilmastonmuutokseen varautumista

Kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten alueilla, joihin ei kohdistu ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia. Ilmatieteen laitoksella työskentelevä tutkija Athanasios Votsis seurasi Helsingin yliopiston väitöstutkimuksessaan, miten Helsingin, Porin ja Rovaniemen asuntojen hinnat heilahtelivat, kun tulvariskeistä tiedotettiin. Hän myös seurasi kuinka viheralueiden läheisyys heijastui neliöhintoihin.

Rankkasateiden aiheuttamien tulvien ennustetaan lisääntyvän ilmastonmuutoksen myötä, toisaalta viheralueiden on todettu vähentävän tulvimista, koska vesi sitoutuu maahan.

– Väitöstutkimus osoittaa, että viheralueiden rakentaminen ja tulvariskeistä tiedottaminen suuntaavat kaupunkirakentamista kestävään suuntaan, sanoo Athanasios Votsis.

Kun SYKE julkisti kartat tulvariskialueista vuosina 2006-2008, niin tutkimuksen mukaan asuntojen hinnat tippuivat riskialueilla ja samanaikaisesti asuntojen kysyntä turvallisia alueilla nousi.

Korjausrakentamisen työturvallisuudessa paljon kehitettävää

Työsuojeluviranomaiset käynnistivät rakennusalalla vuoden 2016 alussa valtakunnallisen kaksivuotisen korjausrakentamiseen keskittyvän työturvallisuushankkeen. Hankkeen tarkastukset ovat keskittyneet rakennusalan päätoteuttaja-, purku- ja pinnoitusyrityksiin sekä asbestipurkutöitä suorittaviin yrityksiin.

Tarkastuksia on tehty tähän mennessä yhteensä noin 1 300 kappaletta. Viranomaisohjausta vaativia toimintaohjeina on annettu noin 1 900 kappaletta ja kehotuksia reilut sata. Hallinnolliseen valmisteluun siirrettiin velvoite kahdessa tapauksessa. Tarkastuksia, joilla yritykselle ei annettu lainkaan velvoitteita, on ollut kaikkiaan vajaat pari sataa.

Uutisarkisto

Lue vanhempia uutisiamme uutisarkistossamme.

Yhteystiedot

Kiinteistöklubi
Ruukinkuja 3
02330 Espoo

p: 09 809 911

Yhteistyössä

Kiinteistöposti